Velkommen til hjemmesiden for Telepensjonistene Bergen og Hordaland.

 

               

NB!  Denne siden er under oppdatering og vil kunne erstatte den gamle etterhvert. Den gamle websiden ser du her.

Utenom Bergen har vi lokale grupper i NorheimsundStord og Voss. Disse har noe lokal aktivitet og kan også delta på alle møter, arrangement og turer i Bergen.

Alle pensjonister fra Telenor og fra enheter i tidligere Televerket og Telenor ASA, samt deres ektefelle/samboer, eller gjenlevende ektefelle/samboer, kan bli medlemmer av foreningen.

Vi møtes den 2. tirsdagen i måneden, unntatt om sommeren. Treffmøtene varer fra kl. 11.00 til 13.00.

I Bergen leier vi fast møtested i Tabernakelet. Adressen er Marken 27, men inngangen er opp fra Kaigaten, ett kvartal fra Jernbanen.

Adresse: Telepensjonistene Bergen og Hordaland, Postboks 7150, 5020 Bergen

E-posttelepens@online.no

Bankkonto: 3625 38 76578Siste nytt

Styremøte 6.mars 2024

Styremøte 6.mars 2024

Det nyvalgte styret for 2024. Fra v: Ivan Sjåstad, Torleif Hopland, Jorunn Kristin Bø Scheie, Tore Haugland(leder), Kjellaug Gjerstad Norheim(nestleder), Erik Halfdan Christensen(kasserer), Idar Bruvik(Sekretær), Einar Kvåle.

Les mer

Grasrotandelen ! Sett oss som din grasrotmottaker!

 

VIPPS

Søk etter vår konto: 586349, du får opp Telepensjonistene Bergen og Hordaland.

Legg inn en melding for hva beløpet gjelder. Se også veiledn HER

Webansvarlig

Ivan Sjaastad
Klikk på navnet for å sende en epost